Onmisbare vereisten voor het instellen van een vordering wegens schade, verlies of ontbreken van inhoud