De 5 belangrijkste voorwaarden om een claim in te kunnen dienen