A kár, elvesztés vagy tartalomhiány miatti kárigény benyújtásának elengedhetetlen feltételei